Merilnik nivoja, temperature ter elektroprevodnosti  MEMO-RFD hTC

Potopni merilnik nivoja, temperature ter elektroprevodnosti vode služi za meritve hidroloških in ekoloških parametrov rek, jezer in podtalnice. Najsodobnejša elektronika omogoča visoko točnost meritev ter avtonomijo napajanja do 10 let. Brezžični prenos podatkov omogoča uporabniku daljinsko odčitavanje podatkov brez neposrednega stika z merilnim mestom. Merilniki povezani v mrežo tvorijo kompleksen monitoring visokih pregrad, jezov, nasipov, vodnih zbiralnikov deponij ter večjih vplivnih območij za zaščito podtalnice. Kompenzacija zračnega tlaka omogoča zelo točno interpretacijo gladine vode brez upliva atmosferskih motenj, zračnega strujanja ter spremembe tlakov ob prehodu front.

  • Potopni merilnik nivoja, elektroprevodnosti in temperature vode
  • Brezelektrodna meritev elektroprevodnosti
  • Brezžična komunikacija do razdalje 5km
  • Visoka točnost meritev: nivo do 0.05%, temperatura do 0.02°C, elektroprevodnost do 0.2%
  • Robustno ohišje iz nerjavečega jekla v potopni izvedbi
  • Obsežen inteligentno urejen pomnilnik za shranjevanje meritev
  • Delovanje z izmenljivo baterijo od 5 do 10 let
  • Izračun pretoka vode za znane merske profile, kompenzacija zračnega tlaka
  • Spletno spremljanje hidroloških in hidravličnih parametrov s spletnim strežnikom iDaq

Tehnični podatki

Navodilo za vgradnjo