Večnamenski merilnik  z merilnikom impulzov  ISM Counter

Merilnik je namenjen predvsem odčitavanju impulznih dajalnikov vodomerov ter za priklop različnih zunanjih tipal ter merilnikov fizikalnih in kemijskih parametrov. Skupaj z merilnikom  nivoja  in temperature vode  ga uporabljamo za nadzor in beleženje podatkov o prečrpani vodi pri izkoriščanju podtalnice.

  • Meritev impulzov na vodomerih ali drugih impulznih dajalnikih
  • Meritev do 8 napetostnih, tokovnih ter frekvenčnih signalov s točnostjo do 0.01%
  • ON Board precizna meritev temperature
  • Možnost priklopa dveh tipal PT100 ali 1000 za meritev zunanjih temperatur
  • Meritev notranje baterije ter zunanje napetosti
  • Dvo in štiri žilna meritev uporov ter uporovnih mostičkov
  • Možen priklop na vse izvedenke procesnega dataloggerja