Program za izris in interpretacijo podatkov DIAGRAMI 2000

Kompleksen program za interpretacijo, izris ter ogled množice meritev v grafični in tabelarični obliki. Program je namenjen uporabnikom, ki iz dobljenih meritev delajo analize ter pišejo poročila. Trenutno program omogoča izvoz v več stolpno tabelarično obliko v CSV obliki ( coma sparated value), katero lahko uvozimo tudi  v programsko orodje Excel.

  • Hkraten pregled do 40 diagramov v štirih neodvisnih oseh
  • Enostavno zumiranje, premikanje, popravljanje…
  • Pisanje komentarjev na diagram
  • Izvoz podatkov in pregled v Excelu