Naši patenti

2008 Patent št. 22427
Merilni sistem in merilni postopek za merilne in druge geološke raziskave v podzemeljskih vrtinah

2010 Patent št 23063
Naprava in postopek DPPM za meritev posedkov

2012 Patent št. 23622
Naprava in postopek za merjenje, zajem in prenos podatkov iz težko dostopnih merilnih mest

2014. Patent št. 24122
Brezžični precizijski elektronski termometer v standardni laboratorijski izvedbi z držalom ter izdvojenim merilnim tipalom

Večje reference

Skupni projekti z zavodi in fakultetami